200 000 barn dör av rökning – varje år- Se upp föräldrar....

Drygt 600 000 personer, en tredjedel av dem barn, dör varje år i förtid till följd av passiv rökning.

Det visar den första världsomfattande studien av effekterna av passiv rökning

Det innebär att en procent av alla dödsfall i världen varje år orsakas av passiv rökning.

Ungefär 40 procent av alla barn och var tredje vuxen utsattes för andras tobaksrök 2004 enligt studien som publiceras i medicintidskriften The Lancet.

Hjärtinfarkt och luftvägsinfektioner står för de allra flesta av dödsfallen som orsakas av passiv rökning.

Barn i fattiga länder drabbas betydligt hårdare än de i rika länder. I höginkomstländer i Europa dog 35 388 vuxna och 71 barn till följd av passiv rökning medan siffrorna ser annorlunda ut i Afrika. Där dog 9 514 vuxna och 43 375 barn.http://www.aftonbladet.se/kropphalsa/article8182948.ab


Kommentera här: